Kontakt

Nasz adres:

Wojciech Karwas
Wydawnictwo AUTO Technika Motoryzacyjna

04-359 Warszawa, ul. Kobielska 6 lok. 7

Tel.: 22 409 58 32
Tel. 22 612 21 25

E-mail: redakcja@autotm.pl
www.autotm.pl

Zarząd:

PREZES:
mgr inż. Wojciech Karwas

Podstawowy skład redakcji:

REDAKTOR NACZELNY:
mgr inż. Wojciech Karwas

STALI WSPÓŁPRACOWNICY:
Grzegorz Teperek, Klaudiusz Madeja,

DZIAŁ TECHNICZNY:
mgr inż. Piotr Śliwiński (kierownik produkcji)
Ewa Jędrasik

SPECJALISTA DS. MARKETINGU I PROMOCJI: